Tjänster - Ekonomipapper

Tjänster

elbe redovisningsbyrå erbjuder anpassade lösningar till bokföring, skattedeklarationer, löneredovisning, bokslut, årsredovisning och deklaration till ditt aktiebolag, enskilda firman eller handelsbolaget.

Det är viktigt att uppdragsgivaren är delaktig i hur ekonomin påverkas i olika situationer. Vi lägger tillsammans upp rutiner över vad som ska göras, hur det ska göras och av vem.

Att följa gällande lagar och regler såväl som att kunden känner sig trygg och i centrum är nödvändigt för vårt samarbete.

 icon-computerBokföring

Löpande bokföring måste upprättas enligt bokföringslagen. Vi skräddarsyr en lösning som passar dig beroende på om du har tid, kunskap eller vilja att sköta vissa delar själv.

 icon-listDeklaration

Vi upprättar både företags- och privatdeklarationer samt skickar nödvändiga blanketter och deklarationer till skatteverket.

Skattedeklarationer

Skattedeklarationer lämnas löpande under året med redovisning av arbetsgivareavgifter och avdragen skatt samt redovisning av moms.

Bokslut och årsredovisning

Bokslut ska upprättas av alla företag. Aktiebolag måste även upprättat årsredovisning. Denna ska lämnas till Bolagsverket senast sex månader efter bokslutsdagen.

Löneredovisning

Företaget lämnar underlag för löner och får lönebesked med specifikation och aktuellt skatteavdrag samt underlag för arbetsgivaredeklaration som ska redovisas till Skatteverket. Arbetsgivareavgifter och avdragen skatt redovisas månaden efter löneutbetalningen.

Momsredovisning

Moms redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Kontakt

Tel: 0470 – 212 72

Mobil: 070 – 59 212 72

E-post: lilian@elbe.nu

Besök: Linnégatan 23, Växjö

”Den som inte ser framåt blir efter”